BLOGas.lt
Sukurk savo BLOGą Kitas atsitiktinis BLOGas

Archyvas: ‘Istorija’ kategorija

Persikrausčiau

2009-06-14

Pagaliau persikrausčiau!
Gerų naujienų apie Lietuvą ir lietuvius (ir ne tik) ieškokite čia

Rodyk draugams

159 gera žinia: 20 metų kai sugrįžo Marijampolė

2009-03-22
  Sovietmečiu buvo populiaru/privaloma miestų gatves, aikštes ir pačių miestų pavadinimus pervadinti komunizmo statytojų vardais. Kiekvienas miestas turėjo po Lenino aikštę su Lenino skulptūra žvelgiančia į šviesų rytojų ir dar plius įvairiausių socializmo realijas atitinkančių pavadinimų. Iš atminties lenda Raudonosios Armijos prospektas, J. Gagarino, Kosmonautų gatvės. Vaikystėje  pats gyvenau Grigo gatvėje (nepainioti su buvusiu Žalgirio treneriu:), kuri vėliau virto Parko.
  Lietuvoje, kiek pamenu, buvo du miestai, kurių pavadinimai simbolizavo laikmetį. Kapsukas ir Sniečkus. Lygiai prieš dvidešimt metų (1989 m. kovo 21 d. LTSR Aukščiausiosios Tarybos prezidiumo įsaku) į Lietuvos gyventojų kalbą, buvo sugrąžintas Marijampolės vardas. Kapsukas vėl atvirto Marijampole, o vėliau Sniečkus - Visaginu. Iš avinuko vėl į Jonuką, kaip toje pasakoje :)  

Rodyk draugams

148 gera žinia: 1000

2009-02-21

Lietuvos tūkstantmečio kelias. Įvykiai, kurie pirmieji šauna į galvą, pagalvojus apie Lietuvos nueitą kelią.

Pirmasis.

Kvedlinburgo analai. Lietuvos vardo paminėjimas

Kvedlinburgo analai. Lietuvos vardo paminėjimas.

Pirmasis įrašas apie Lietuvą :)
[1009 metais] Šventasis Brunonas, vadinamas Bonifacu, arkivyskupas ir vienuolis, vienuoliktais savo atsivertimo metais Rusios ir Lietuvos pasienyje pagonių trenktas į galvą, su 18 saviškių kovo 9 dieną nukeliavo į dangų.
Kvedlinburgo analai.

Įdomu, kad kovo 9 diena Julijaus kalendoriuje atitinka vasario 14 dieną Grigalijaus kalendoriuje. Iškart kilo asociacija su kovo 11-ąja ir vasario 16 -ąja. :) Tikra skaičių magija.

Pradžia.
Karaliaus Mindaugo skulptūra Vilniuje
Karaliaus Mindaugo skulptūra Vilniuje. foto dubliniete

Mindaugas. Lietuvos valstybės įkūrėjas. Lietuvos Romulas ir Remas. Pirmasis ir vienintelis Lietuvos karalius.

Galybė.

Algirdas prie Maskvos 1370 m.
Algirdas prie Maskvos 1370 m. XVI a. iliustracija rusų metraštyje.

Algirdas beldžiasi į Maskvos vartus. Iki Maskvos vartų, jei nepaveda
mano istorijos žinios, buvo atėjęs tik Napoleonas. Yra tik vienas skirtumas - Bonapartas
pro juos įžengė rusams nematant prasmės priešintis.

Lietuva XIII - XV amžiuje
Lietuvos ekspancija XIII - XV amžiuje.

Vytautas Didysis girdo žirgus Juodojoje jūroje. Lietuva nuo Baltijos iki Juodosios.

Pergalė.
Žalgirio mūšis 1410 m.
Žalgirio mūšis. Janas Mateika 1878 m.

Žalgiris. Lietuviai atlaiko kryžiaus žygius prieš baltų žemes.

Kova dėl išlikimo.

skulptūra
Skulptūra “Knygnešys”. J. Zikaras.

Kultūrinė kontrabanda. Knygnešiai, rizikuojantys gyvybėmis dėl lietuviško
spausdinto žodžio, išlaiko ir raštą, ir kalbą, ir norą pakilti.

Didvyriai.

Darius ir Girėnas

Darius ir Girėnas. 37 valandos. 6411 kilometrai.  Skrydis už  “Lietuvos sūnų dvasią” ir naujus jų žygius.

Vienybė.

Baltijos kelias. Trys tautos: lietuviai, latviai, estai. Už viena tikslą - nepriklausomybę.

nuorodos:
Lietuvai 1000

Rodyk draugams

114 gera žinia: Lietuvos himno jubiliejus

2008-11-11
Paminklas Lietuvos himnui  Prieš 110 metų, 1898 m. šeštajame lapkričio - gruodžio “Varpo” numeryje buvo išspausdinta Vinco Kudirkos sukurta “Tautiška giesmė”. Šis eilėraštis 1919 metais tapo Lietuvos Respublikos himnu. Šie metai yra jubiliejiniai ne tik Lietuvos himnui bet ir jo autoriui. V. Kudirka gimė prieš 150 metų gruodžio 31 d. Šiemet, švenčiant naujuosius metus, bus galima dainuoti ne tik “Ilgiausių metų …” bet ir “Lietuva, Tėvyne mūsų ..” :) Dviguba proga. 

  Beguglindamas seimo puslapyje  radau ir dar tikslesnę himno gimimo dienos datą. Rugsėjo 15 diena. Bet, kiek pavyko sužinoti, laikraštis “Varpas” buvo leidžiamas kas du mėnesius. Tai jei V. Kudirkos eilėraštis buvo išspausdintas šeštajame numeryje, tai rugsėjo mėnuo jau turėjo būti praėjęs.
  Šitą mįslę man įminti galėtų koks pasikaustęs istorikas ;) 

  Lietuvos himno jubiliejaus proga Vilniuje V. Kudirkos aikštėje buvo atidengtas paminklas. Foto - autoriaus :)

Rodyk draugams

62 gera žinia: prieš 20 metų pabudome ir atsikėlėme

2008-06-03

Sąjūdis    Prieš 20 metų 35 drąsūs žmonės pradėjo žygį, atvedusį į nepriklausomybės atkūrimą. Sąjūdžio banga nušlavė Sovietų Sąjungą ir sugriovė “blogio imperiją”.

    Kai prasidėjo aktyvesnis atgimimas, dar žingsniavau į mokyklą. Iki tol jau spėjau pabūti spaliuku - Lenino anūku ir buvau pagal nutylėjimą priimtas į pionierius. Buvau pionierius be raudono kaklaraiščio, nes mokykloje niekas už tai jau nebebausdavo. Atsimenu, su dviem klasiokais pradėjau lankyti ką tik įsteigtą skautų organizaciją, todėl visi trys nusprendėm  išstoti iš  pionierių :) Nors visur jau buvo jaučiami nauji vėjai,  vistiek turėjau aiškintis  klasės auklėtojai, o po to ir mokyklos direktoriaus pavaduotojai. Joms, aišku, nepavyko  atkalbėti ir mums buvo paskirta “bausmė” - negalėjome dalyvauti  kassavaitiniuose klasės susirinkimuose.  Mus tokia “bausmė” labai pradžiugino, nes galėjom anksčiau lėkti namo, vietoj to, kad po pamokų trintume suolus :)

Rodyk draugams

57 gera žinia: prieš 80 metų atidengta “Laisvės” statula

2008-05-15
Lietuvos Laisvės statula    1928 metais gegužės 15 dieną – Kauno Karo muziejaus sodelyje buvo atidengta Juozo Zikaro Lietuvos Laisvės statula.  Ji čia išstovėjo iki Sovietų Sąjungos okupacijos. 1989 metų vasario 16 dieną “Laisvė” buvo atidengta antrą kartą.
   Įdomu, kad J. Zikaras sukūrė du Laisvės variantus. Antrasis variantas atsirado todėl,  kad tuometinei Panevėžio publikai nepatiko neuždengtos kojos ir po tokių pastabų, skulptorius turėjęs padaryti kitą variantą :) J. Zikaras tuo metų dirbo Panevėžio J. Balčikonio gimnazijoje, o “Laisvę” kūrė jos aktų salėje. Galima sakyti, kad ji gimė mano gimtajame mieste ;)
    Prisimenu, kai ji buvo atidengta Atgimimo laikotarpiu, tai buvo toks pat reginys, kaip pamatyti garsiąją Amerikos Laisvės statulą.   

Rodyk draugams

13 gera žinia: Vasario 16-osios devyniasdešimtmetis

2008-02-16

1918 Lietuvos aidas1918 matais vasario 19 dieną laikraštyje “Lietuvos aidas” pirmame puslapyje buvo išspausdinta žinia:

 LIETUVOS TARYBA
skelbia
Lietuvos nepriklausomybę

     Taryba savo posėdyje vasario 16 d. 1918 m. vienu balsu nutarė kreiptis: į Rusijos, Vokietijos ir kitų valstybių vyriausybes šiuo pareiškimu:
   Lietuvos Taryba, kaipo vienintelė lietuvių tautos atstovybė, remdamos pripažintaja tautų apsisprendimo teise ir lietuvių Vilniaus konferencijos nutarimu rugsėjo mėn. 18-23 d. 1917 metais, skelbia atstatanti nepriklausomą demokratiniais pamatais sutvarkytą Lietuvos valstybę su sostine VILNIUJE ir tą valstybę atskirianti nuo visų valstybinių ryšių, kurie yra buvę su kitomis tautomis.
    Drauge Lietuvos Taryba pareiškia, kad Lietuvos valstybės pamatus ir jos santykius su kitomis valstybėmis privalo galutinai
nustatyti kiek galima greičiau sušauktas steigiamasis seimas, demokratiniu būdu visų jos gyventojų išrinktas.

   Vilnius, vasario 16 d. 1918 m.                                Lietuvos Tarybos nariai:

Dr.Basanavičius, S.Banaitis, M.Biržiška, K.Bizauskas, Pr.Dovydaitis, S.Kairys, P.Klimas, D.Malinauskas, V.Mironas, St.Narutavičius, A.Petrulis, Dr.J.Šaulys, K.Šaulys, J.Šernas, A.Smetona, J.Smilgevičius, J.Staugaitis, A.Stulginskis, J.Vailokaitis, J.Vileišis.

Šiandien Vilniuje įvyks koncertas “Lietuva. Devyni žingsniai”. Jame nuskambės nauja Andriaus Mamontovo daina “Geltona. Žalia. Raudona. ” iš naujausio to paties pavadinimo albumo. Gražus sutapimas ir sveikinimas visai Lietuvai ;)

A. Mamontovas “Geltona. Žalia. Raudona”

Rodyk draugams